VÅRA KUNDER ÄLSKAR OSS


ALLTID FRI FRAKT!

SNABB LEVERANS 1-3 DAGAR!

UNIK 122% LÄGSTA PRISGARANTI

KUNDTJÄNST: 021-4444991


Affiliate

Är du intresserad av att tjäna pengar på besökarna till din sajt? Anslut dig till vårt affiliateprogram så betalar vi dig mellan 10-30 % provision på alla köp som dina länkar genererar.

Vi har nordens största utbud av väskor och i vårt sortiment finns varor från 99 kr upp till 149 000 kr.

Det går bra att djuplänka på vår hemsida och vi tillhandahåller ett stort utbud av banners som ni kan använda.

Skapa ditt affiliate-konto idag  genom att kontakta oss på Vaskan@telia.com
Vi kontaktar dig sedan så att du får all information du behöver för att komma igång
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FAQ
Allmänt

Vad är ett affiliate program?
Ett affiliate program är ett partnerskap där du får en andel av de intäkter som genererats genom de kunder som du introducerat. Ett affiliate program är ett ypperligt sätt att generera extra inkomster genom trafiken på din hemsida.

Vad ska jag göra för att del i programmet?
Ta kontakt med vår affiliate support via mail så hjälper vi dig att komma igång.

Vad innebär det att bli en partner?
Om du har en hemsida, en mailing list eller är en entreprenör kan du bli en affiliate. Allt du behöver göra är att skapa en länk genom att använda banners för vårt varumärke. På detta sätt kan besökarna av din hemsida hjälpa dig tjäna pengar.

Hur fungerar Affiliate programmet?
När en besökare på din sida klickar på en länk, en banner eller någon annan form av annonsmaterial, kommer besökaren till någon av våra sidor. I det fall besökaren genomför ett köp eller registrerar sig som medlem kommer du att tjäna pengar.

Kostar det något att börja?
Det kostar ingenting att vara med i programmet. Affiliate programmet är helt kostnadsfritt. Vi hjälper helt enkelt hemsidor att starta samarbeten med oss för att vi gemensamt ska tjäna mer pengar.

Är det möjligt att ta del i partner programmet offline?
Vi söker alltid efter nya lönsamma partnerskap, såväl online som offline, så känn dig fri att kontakta oss.

Provisioner 

Hur stor andel av intäkterna får jag?
Väskan.com erbjuder exceptionellt höga provisionsandelar, från 10 % till otroliga 30 %- något som gör vårt affiliate program till ett attraktivt alternativ.

Gällande Utbetalningar

Vilka olika utbetalningsalternativ erbjuder ni?

När betalas min provision ut?

Tekniska frågor

Hur får jag mina besökare att klicka på mina länkar?
Det finns flera olika sätt. Först och främst kan du använda dig av flera än en länk- och du kan placera länkarna på framträdande delar av din hemsida. Det har visat sig att länkar placerade högst upp på sidan vanligen genererar flera klick. Det lönar sig också ofta att uppdatera sina banners med jämna mellanrum.

Rapportering och statistik

Var hittar jag min statistik?

Får jag en sammanfattande rapport?

Support

Vilken support kan jag få?
Väskan.com erbjuder support måndag till fredag kl. 10 - 18. Vår service och support säkerställer bästa möjliga kundnöjdhet, något som i sin tur ger oss kunder som förblir lojala under en lång tid. Vi är här för att hjälpa dig så väl vi kan oavsett om det är frågan om att använda nytt annonsmaterial eller att besvara direkta frågor du har. Våra kontaktuppgifter finner du här.

Affiliate villkor
Personuppgifter

• Du måste ha fyllt 18 år.
• För att få provision utbetalad måste du ge oss fullständigt namn, personnummer, adress.
• Det är strängt förbjudet att utge sig för att vara någon annan.

Annonsmaterial

• får inte förekomma på sidor som kan innehålla pornografiskt, kränkande eller olagligt material.
• får inte förekomma i SPAM (massutskick av e-post, även kallat skräppost). SPAM är olagligt och förbjudet.Däremot är det OK att ha vår reklam i ditt nyhetsbrev så länge det går ut till personer som medvetet har anmält sig för att få nyhetsbrev av dig.
• Du får endast förmedla nordiska besökare via vår reklam.
• Att tvinga besökare att klicka på reklam är förbjudet.
• Att medvetet leda besökare genom reklam hämtad från Hemside-Mallar.com utan att dina besökare aktivt själva klickat sig vidare via reklamen är förbjudet.
• Att använda scripts, frames, program eller liknande för att generera falska klick på reklam är förbjudet.
• Att förmedla dig själv eller att medvetet klicka på reklam för att öka din provision är förbjudet.
• Bedrägeri är en allvarlig lagöverträdelse och kommer att behandlas som en sådan. Om vi ser att du på något sätt försöker utnyttja/manipulera systemet genom att använda olika script, frames, iframes eller liknande metoder för att få mer provision så kommer ditt konto att stängas av med omedelbar verkan utan förvarning och inga pengar kommer att betalas ut till dig.
Hemside-Mallar.com ansvarar inte för dina handlingar som affiliate. Om du distribuerar vår reklam på hemsidor som kan innehålla olagligt material eller via SPAM så har Hemside-Mallar.com inget med saken att göra och kan inte hållas ansvarigt.

Avtal
Detta avtal ingås mellan Väskan.com och affiliate.

Promotionmaterial

Väskan.com tillhandahåller ett antal banners, som för affiliaten är fria att använda.

Det är tillåtet att fritt designa egna banners och textlänkar, så länge det inte är missvisande, stötande eller direkt olagliga bilder och/eller texter som används.

Cookies

Väskan.com betalar ut ersättning på köp som görs av besökare som förmedlas via affiliaten. Väskan.com använder cookies för att med hjälp av en unik kod identifiera vilken affiliate som förmedlade kunden. Cookien ligger kvar i 30 dagar vilket gör att alla köp som genomförs av kunden under denna period registreras på affiliaten. På detta sätt får affiliaten betalt även om besökaren inte genomför ett köp vid första besöket på Väskan.com

Provision

Väskan.com ger affiliates procentuell provison av ordervärdet enligt ersättningsstege exklusive moms och fraktkostnader.

Utbetalning

Utbetalning av intjänade pengar görs genom att affiliaten anhåller om utbetalning genom skicka ett mail till Vaskan@telia.com En förutsättning för utbetalning är att provisionen överstiger 500 kr. Ersättning betalas ut till angivet bankkonto.

Utbetalning till företag

För företag med F-skatt dras inga sociala avgifter eller skatt. Hela det intjänade beloppet betalas ut plus moms.

Utbetalning till privatperson

För privatpersoner med A-skatt dras sociala avgifter (31,42%) och inkomstskatt (33%) från det intjänade beloppet.

Affiliatens ansvar

Affiliaten ansvarar för att Väskan.com har korrekta uppgifter om affiliaten. Det är inte tillåtet att placera länkar eller banners från VÄskan.com på en sida som bryter mot i landet gällande lagar. Vid accepterandet av affiliateavtalet accepterar affiliaten att inte bryta mot dessa regler.

Ändringar av avtalet

Väskan.com förbehåller sig rätten att när som helst under gällande avtalsperiod förändra innehållet i avtalet. Det åligger Affiliaten att hålla sig ajour med gällande avtal.

Uppsägning av avtal

Parterna har rätt att avsluta avtalet med omedelbar verkan via post eller e-post. En skriftlig uppsägning av avtalet skickas till:

AB Väskan
Box 193
72105 Västerås ( Sweden)
 

Uppsägning via e-post godkänns endast när e-posten skickas från adressen som angavs vid registreringstillfället.

Eventuell innestående provision utbetalas i samband med uppsägningen. Överlåtelse av provision till annan part är ej tillåtet. AB Väskan äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan för affiliate som missbrukat eller försökt missbruka affiliateprogrammet. Vidare förbehåller vi oss rätten att beslagta innestående belopp och/eller driva rättsliga efterspel mot en affiliate som bryter mot detta avtal.

Provision
Olika typer av Provisioner kommer att betalas ut till den AFFILIERADE av AB Väskan: • Provision grundad på omsättning: det procenttal du som AFFILIERAD förtjänar, på det penningbelopp, exklusive skatt och leveranskostnader, som Besökaren handlar för via Internetsajten http://www.Väskan.com
Provision grundad på inskrivning: den fasta Provision AB Väskan betalar in till dig som är AFFILIERAD var gång en Besökare skriver in sig som medlem.

Du har rätt till Provision från och med det att Genereringssituationen, det vill säga en Provisonsberättigad handling, tar sin början. Genereringssiutationen är:
Vid Provision grundad på omsättning: det datum då produkten/servicen definitivt är Besökaren tillhanda, det vill säga att beställningen, betalningen och leveransen är utförd och 14 dagars ångerrätt är till ända;
Vid Provision grundad på inskrivning: det datum då AB Väskan bekräftat inskrivningen.

Ifall AB Väskan annullerar Besökarens beställning, med orsaken att Besökaren gör en retur eller att Besökaren inte är den han eller hon uppger sig vara, har den AFFILIERADE inte rätt till Provision.

För övrigt får den AFFILIERADE endast Provision ifall Genereringssituationen ägt rum under en period av trettio (30) dagar räknat från och med att Besökaren via den AFFILIERADEs sajt besökt Internetsajten http://www.väskan.com, (denna tidsperiod motsvarar cookiens livslängd). Efter denna period kommer den AFFILIERADE inte att få någon Provision.

Instruktioner
Att lägga in Länkar på din Internet sajt

Du som är AFFILIERAD behöver standard IT-utrustning, Internetanslutning och fast telefonanslutning. IT-utrustning som du ansluter till Väskan.com är helt och hållet på den AFFILIERADEs ansvar, AB Väskan kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår när du lägger in Länkar.

Som AFFILIERAD har du tillgång till Länkar du för in på din Internet sajt för att Besökare av en eller flera av dina sajter ska föras vidare till AB Väskan sajt Väskan.com. Denna installering sker på den AFFILIERADEs bekostnad.

Som AFFILIERAD väljer du fritt de Länkar du vill ha och deras placering på din sajt. Du är dock tvungen att presentera Länkarna på ett sätt så att det klart och tydligt framgår för besökaren vad som är din egen sajt och vad som hör till AB Väskan.

Då du för in HTML-koderna är du tvungen att följa AB Väskans anvisningar utan undantag, i annat fall är inte AB Väskan ansvarig för felaktig Provisionsutdelning till den AFFILIERADE.

De medföljande HTML-koderna har en tagg med vilkens hjälp det är möjligt att följa Besökare och räkna ut din exakta Provision. Denna tagg gäller endast för de (n) sajt den AFFILIERADE uppgett när han eller hon skrev in sig på Affiliateprogrammet. Den AFFILIERADE har inte rätt till att på något vis ändra på taggarna.